THỜI TIẾT HÔM NAY - THỜI TIẾT NGÀY MAI

Hiện tại
Cập nhật: 0000- - 06/12/2013
Hôm nay
06/12 Thứ 6
Ngày mai
07/12 Thứ 7
Ngày kia
08/12 Chủ nhật

Nha Trang

(Hôm nay, cập nhật lúc 0000-00-)
27oC
Nhiều mây, không mưa
23oC-29oC
Ngày nắng, đêm không mưa
24oC-30oC
Ngày nắng, đêm không mưa
23oC-29oC
Ngày nắng, đêm không mưa

Pleicu

(Hôm nay, cập nhật lúc 0000-00-)
24oC
Mây thay đổi, trời nắng
14oC-28oC
Ngày nắng, đêm không mưa
14oC-27oC
Ngày nắng, đêm không mưa
15oC-27oC
Ngày nắng, đêm không mưa

TP.Hồ Chí Minh

(Hôm nay, cập nhật lúc 0000-00-)
30oC
Mây thay đổi, trời nắng
24oC-32oC
Ngày nắng, đêm không mưa
25oC-32oC
Ngày nắng, đêm không mưa
24oC-31oC
Ngày nắng, đêm không mưa

Sơn La

(Hôm nay, cập nhật lúc 0000-00-)
22oC
Ít mây, trời nắng
10oC-24oC
Ngày nắng, đêm không mưa
10oC-23oC
Ngày nắng, đêm không mưa
11oC-24oC
Ngày nắng, đêm không mưa

Việt Trì

(Hôm nay, cập nhật lúc 0000-00-)
24oC
Mây thay đổi, trời nắng
15oC-25oC
Ngày nắng, đêm không mưa
14oC-25oC
Ngày nắng, đêm không mưa
14oC-26oC
Ngày nắng, đêm không mưa

Cần Thơ

(Hôm nay, cập nhật lúc 0000-00-)
Đang cập nhật
25oC-31oC
Ngày nắng, đêm không mưa
25oC-31oC
Ngày nắng, đêm không mưa
24oC-30oC
Ngày nắng, đêm không mưa

Hải Phòng

(Hôm nay, cập nhật lúc 0000-00-)
21oC
Nhiều mây, không mưa
14oC-25oC
Ngày nắng, đêm không mưa
13oC-24oC
Ngày nắng, đêm không mưa
14oC-24oC
Ngày nắng, đêm không mưa

Hà Nội

(Hôm nay, cập nhật lúc 0000-00-)
24oC
Ít mây, trời nắng
14oC-25oC
Ngày nắng, đêm không mưa
13oC-25oC
Ngày nắng, đêm không mưa
14oC-26oC
Ngày nắng, đêm không mưa

Vinh

(Hôm nay, cập nhật lúc 0000-00-)
21oC
Nhiều mây, không mưa
16oC-24oC
Không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng
15oC-23oC
Ngày nắng, đêm không mưa
16oC-24oC
Ngày nắng, đêm không mưa

Đà Nẵng

(Hôm nay, cập nhật lúc 0000-00-)
23oC
Nhiều mây, không mưa
20oC-27oC
Có lúc có mưa
21oC-27oC
Có lúc có mưa
20oC-26oC
Có lúc có mưa