TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

(Cập nhật lần thứ 2 lúc 14:11 ngày 06-12-2013)
Ký hiệu Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
(06/12/2013)
Tỷ giá ngoại tệ hôm qua
(05/12/2013)
Tỷ giá mua vào Tỷ giá chuyển khoản Tỷ giá bán ra Tỷ giá mua vào Tỷ giá chuyển khoản Tỷ giá bán ra
CHF 23,252.52 23,416.44 23,721.56 23,189.85 23,353.32 23,657.62
THB 641.85 641.85 668.68 644.14 644.14 671.07
SEK - 3,227.44 3,282.60 - 3,230.54 3,285.75
NOK - 3,402.20 3,474.22 - 3,407.91 3,480.04
KWD - 74,117.19 75,686.04 - 74,029.70 75,596.73
AUD 18,898.63 19,012.71 19,260.44 18,895.95 19,010.01 19,257.72
JPY 203.72 205.78 208.46 204.06 206.12 208.81
USD 21,125.00 21,125.00 21,170.00 21,115.00 21,115.00 21,155.00
HKD 2,685.84 2,704.77 2,750.99 2,684.77 2,703.70 2,749.91
DKK - 3,833.74 3,914.89 - 3,822.62 3,903.53
CAD 19,533.62 19,711.02 19,967.85 19,513.39 19,690.61 19,947.19
SGD 16,608.51 16,725.59 17,011.44 16,600.66 16,717.68 17,003.40
RUB - 583.47 713.81 - 580.46 710.12
MYR - 6,518.98 6,603.92 - 6,517.91 6,602.84
KRW - 18.17 22.23 - 18.14 22.20
SAR - 5,472.56 5,816.56 - 5,469.97 5,813.81
EUR 28,613.67 28,699.77 29,073.73 28,535.23 28,621.09 28,994.03
INR - 336.29 350.35 - 336.08 350.12
GBP 34,081.42 34,321.67 34,699.41 34,242.75 34,484.14 34,863.68