GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
 

Giá vàng 06-12-2013

Giá vàng 05-12-2013

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng TP Hồ Chí Minh
10K 12.458giảm 13.858giảm 12.483 13.883
14K 17.915giảm 19.315giảm 17.950 19.350
18K 23.405giảm 24.805giảm 23.450 24.850
24K 31.970giảm 32.870giảm 32.030 32.930
SJC10c 35.240giảm 35.320giảm 35.330 35.380
SJC1c 35.240giảm 35.350giảm 35.330 35.410
SJC99.99 32.470giảm 32.870giảm 32.530 32.930
Giá vàng Hà Nội
SJC 35.240giảm 35.340giảm 35.330 35.400
Giá vàng Nha Trang
SJC 35.230giảm 35.340giảm 35.320 35.400